برگزاری جلسات ویژه مدیر مدرسه با منتخبین پایه دوازدهم واحد پاسداران

سومین جلسه منتخبین و اعضای پایه دوازدهم شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با «محمد طاهری» مدیر مدرسه، برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی مانند برگزاری پانسیون کنکوری ها در روزهای جمعه و برگزاری اردوی برون استانی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. این جلسات هر دو هفته یک بار، روزهای دوشنبه با حضور ۶ نفر از دوازدهمی ها برگزار می شود و در آن مسائل دانش آموزان پایه دوازدهم مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف؛ ساخت مدرسه ای بهتر برای کنکوری ها

«محمد طاهری» درباره برگزاری این جلسات می گوید: «می خواهیم دانش آموزانمان در تصمیم سازی های مدرسه نقش مشارکت داشته باشند. پس جلساتی با اعضای منتخب پایه دوازدهم و نفراتی از شورای مدرسه که پایه دوازدهم هستند برگزار می کنیم تا به طور ویژه مسائل مربوط به آن ها را بررسی کنیم. هدف اصلی مان سرعت بخشیدن به اجرای موضوعاتی است که می تواند مدرسه را برای کنکوری ها بهتر کند. بعضی از مسائلی که توسط دانش آموزان طرح می شود در شورای کادر اجرایی مطرح می شود، بعضی در شورای دانش آموزی و بعضی دیگر هم در همین جلسه مورد بحث قرار می گیرد و تصویب و اجرایی می شود.»

اخبار پیشنهادی