برگزاری جلسات مشاوره آنلاین برای پاسدارانی ها

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد پاسداران آبان ماه در جلسات مشاوره آنلاین شرکت می کنند.

«مهدی شریفیان» مشاور پایه هشتمی های واحد پاسداران درباره اهداف این جلسات مشاوره ای می گوید: «هدف اصلی ما از برگزاری این جلسات، ارزیابی عملکرد یک ماهه دانش آموزان است. در این یک ماه، از دانش آموزان پایه هشتم، هر سه شنبه آزمون گرفته شد. آزمون ها شامل درس های حساب، هندسه، فیزیک، اجتماعی، عربی، شیمی و زیست بود. برای هر درس نیز کارنامه ای وجود داشت که در آن به تحلیل آن درس می پرداختیم.»

به گفته شریفیان، این جلسات مشاوره به صورت آنلاین برگزار می شود: «از ابتدای سال تحصیلی مشاوره ها به صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی با دانش آموزان انجام می شد. در پایان هر ماه هم جلسه ای با دانش آموزان به صورت تصویری داشتیم. اما جلسات مشاوره آبان ماه، به صورت اختصاصی برای هر دانش آموز از طریق برنامه ادوبی کانکت برگزار می شوند.»

اخبار پیشنهادی