برگزاری جلسات صبحانه کاری در دبستان های علامه طباطبایی

جلسات مشترک معاونت ارتباطات مجتمع علامه طباطبایی و مدیر و شورای دبستان های علامه طباطبایی – واحدهای تهرانپارس و پاسداران شهریورماه و واحد نیاوران در آبان ماه سال جاری در قالب صبحانه کاری برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسات ارتباط بیشتر و تبادل نظر با کادر اجرایی مدارس درباره همکاری بیشتر جهت بهبود فعالیت های مرتبط با اطلاع رسانی فعالیت های مدارس و ارتقاء همکاری های دوجانبه بود.

در ابتدای جلسات صبحانه کاری، ابتدا گزارشی از برنامه واحد ارتباطات در سال ۱۴۰۰ در سه بخش سایت و شبکه های اجتماعی، استودیو هفت و نیم و برنامه های مستقل و مناسبتی به مدیران و کادر اجرایی مدارس ارائه شد. در ادامه عملکرد واحدها در بخش اطلاع رسانی به صورت کمی و آماری تشریح شد و سپس مدیر و شواری مدارس نظرات و پیشنهادهایشان را برای تقویت اطلاع رسانی فعالیت ها بیان کردند.

واحد تهرانپارس؛ استقبال از ساخت برنامه مشترک

جلسه صبحانه کاری در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، ۳ شهریورماه برگزار شد. نجمه امرالهی، مدیر واحد تهرانپارس در ابتدای جلسه شورای مدرسه را معرفی کرد. بعد از ارائه گزارش عملکرد و برنامه های واحد ارتباطات در سال ۱۴۰۰، کادر اجرایی مدرسه نظراتشان درباره موضوعات مختلف را بیان کردند. انعکاس بیشتر فعالیت های آموزشی و فرهنگی دختران تهرانپارسی در سایت و شبکه های اجتماعی مجتمع، همکاری واحد ارتباطات با مدرسه برای ساخت و اجرای برنامه های ویدیویی به مناسبت های مختلف، استفاده از دانش آموزانی که توانایی هایی در حوزه ورزش و موسیقی دارند در ساخت برنامه های پاییزی و پیشنهاد مصاحبه با برندگان مسابه معماهای کوتاه برای بچه های باهوش، از جمله صحبت های مدیر و شورای دبستان واحد تهرانپارس در این جلسه بود.

واحد پاسداران؛ تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی فعالیت های مدارس

دومین صبحانه کاری مشترک واحد ارتباطات با دبستان های علامه طباطبایی، ۲۴ شهریورماه در واحد پاسداران برگزار شد. در این جلسه که با یاد مرحوم «سید جلال الدین سیفی» مدیر سابق واحد پاسداران آغاز شد، مدیران جدید مدرسه به معرفی خود و کادر اجرایی پرداختند. تاکید بر اهمیت کار معاونت ارتباطات و تاثیر فعالیت های آن در ثبت نام سالانه دانش آموزان در مدارس مجتمع، درخواست اطلاع رسانی بیشتر از فعالیت های متنوع مدرسه و ابراز تمایل به همکاری در ساخت و اجرای برنامه های مشترک، از جمله صحبت های «عباس کرمانیان» مدیر دبستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران بود.

واحد نیاوران؛ ارائه پیشنهاداتی برای همکاری بیشتر

صبحانه کاری با مدیر و کادر اجرایی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران ۱۰ آبان ماه برگزار شد. در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت های واحد ارتباطات در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ارائه شد. سپس «علی اصغر معینی» مدیر واحد نیاوران برنامه هایی برای همکاری بیشتر مدرسه و واحد ارتباطات پیشنهاد داد. درخواست انتشار دوباره برنامه تیتر و عکس معلمان در اینستاگرام مجتمع،توجه ویژه به دبستان های علامه طباطبایی در اخبار سایت و اینستاگرام، ارائه پیشنهاداتی به مدرسه برای برگزاری مراسمات مناسبتی مختلف و بررسی روش هایی برای بیشتر دیده شدن سایت علامه طباطبایی توسط همکاران و اولیا، از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

جلسات صبحانه کاری از جمله برنامه های مصوب در برنامه کاری ۱۴۰۰ معاونت ارتباطات بوده است. صبحانه کاری با دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی واحدهای شریعتی و پاسداران نیز در پاییز ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی