برگزاری جلسات توجیهی اولیا دبستان واحد پاسداران

والدین دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در جلسات توجیهی با مهمترین برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه آشنا می شوند. این جلسات برای اولیا دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم از ۷ تا ۱۰ مهرماه در سالن اجتماعات مدرسه تشکیل می شود.

به گفته «مهدی احدی» معاون واحد پاسداران، جلسات توجیهی با صحبت های آموزگار پایه آغاز می شود. «در بخش اول جلسات توجیهی، آموزگار هر پایه قوانین انضباطی کلاس، رویکردهای آموزشی و برنامه های درسی را که دانستن آن ها برای اولیا ضروری است را بیان می کند. تکالیف دانش آموزان در خانه و همکاری خانواده ها و مدرسه در اجرای برنامه های آموزشی، بخش دیگری از حرف های آموزگار پایه برای اولیا است.»

جلسه توجیهی اولیا پاسدارانی در سه بخش علمی، تربیتی و جسمانی ادامه پیدا می کند. در بخش های علمی و تربیتی، «سعیده جعفری» مشاور مدرسه درباره سرفصل های درس مهارت های زندگی و واحد مشاوره مدرسه برای اولیا صحبت می کند. او همچنین مباحث اولیه تربیت فرزند و رفتار با دانش آموزان را به خانواده ها ارائه می دهد. در بخش جسمی دانش آموزان هم «نادر ذوالفقاری» کارشناس تغذیه چند دقیقه ای با اولیا گفتگو می کند.

معاون واحد پاسداران درباره این بخش از جلسه توجیهی می گوید: «کارشناسان تغذیه اصول تغذیه درست دانش آموزان را به خانواده هایشان بیان می کنند. سنجش سلامت، قد و وزن دانش آموزان هم در برنامه ای به نام پایش سلامت انجام خواهد شد. این برنامه سال گذشته هم در مدرسه اجرا شد تا دانش آموزانی که از نظر سلامت دچار ضعف هستند با برنامه ها و تمرینات منظم و دقیق، تقویت شوند.»

جلسات توجیهی والدین دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران با انتخاب نمایندگان کلاسی به پایان می رسد. نماینده هر کلاس یکی از اولیا است که با رای والدین انتخاب می شود. نماینده کلاس رابط بین آموزگار پایه و اولیا است و نظرات اولیا را به معلم منتقل می کند.

اخبار پیشنهادی