برگزاری جشن جایزه در دبستان واحد پاسداران

جشن جایزه در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار شد. پاسدارانی های کوچک در این جشن بر اساس فعالیت هایشان در طول سال تحصیلی جوایز مختلفی دریافت کردند.

«مهدی احدی» معاون پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران درباره جشن جایزه گفت: «در این مراسم بخشی به عنوان «هرم جایزه» در نظر گرفته شده بود. دانش آموزان براساس میزان امتیازاتی که در طول سال تحصیلی از معلمانشان دریافت کرده بودند جایزه مورد نظرشان را انتخاب می کردند. امتیازهایی که دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران  در طول سال تحصیلی گرفته بودند بر اساس فعالیت هایشان در کلاس، خانه و انجام تکالیف بود.»

احدی افزود: «دانش آموزانی که بیشترین امتیازها را داشتند می توانستند زودتر از بقیه همکلاسی هایشان جایزه انتخاب کنند. جوایز در نظر گرفته شده برای دانش آموزان دوره اول و دوره دوم دبستان متفاوت بود.»

اخبار پیشنهادی