برگزاری جام ورزشی فجر در دبستان واحد پاسداران

مسابقات ورزشی درون مدرسه ای به مناسبت دهه فجر در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. پاسدارانی ها در ایام دهه فجر در رشته های مسابقات طناب كشي، فوتسال، تنيس روي ميز و آمادگي جسماني با هم رقابت کردند. هدف از این مسابقات ايجاد انگيزه و شور و نشاط در فضایي دوستانه بين دانش آموزان پايه هاي مختلف بود.

مسابقه فوتسال پاسدارانی ها به طور ویژه ای برگزار شد. آن ها به همراه دانش آموزان پایه پنجم و ششم دبستان درخت دانش در سالن ورزشی صدف رفتند و مسابقاتشان را به صورت مشترک انجام دادند. به تمامي دانش آموزان شركت كننده در اين مسابقات تقديرنامه ای اهدا شد.

مسابقه در قالب زنگ ورزش

مسابقات ورزشی درون مدرسه ای در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در قالب زنگ های ورزش برگزار شد.

بهبود مهارت های مختلف جسمی مانند  مهارت راه رفتن، مهارت پریدن، سرعت عکس العمل، هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت، مهارت دست ورزی، استقامت عضلانی پایین تنه، مهارت پرتاب از بالای سر و افزایش دقت و استقامت قلبی عروقی هدف اصلی زنگ های ورزش برای دانش آموزان در پایه های پایین تر دبستان واحد پاسداران است. دانش آموزان در پایه های بالاتر هم فوتبال، والیبال، بدمینتون، طناب کشی و بسکتبال را به صورت مقدماتی یاد می گیرند.

اخبار پیشنهادی