برگزاری اولین کارگاه مادر و کودک برای نیاورانی ها

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران به همراه اولیا خود در اولین کارگاه مادر و کودک شرکت کردند. این کارگاه با موضوع حمایت و تشویق، در هفته سوم آذر ماه برگزار شد. کارگاه مادر و کودک، برای دانش آموزان پیش دبستان، پایه اول و دوم از روز سه شنبه ۱۵ آذر به مدت ۳ روز تشکیل شد.

کارگاه مادر و کودک در ادامه جلسات گفتگو محور مشاور مدرسه با اولیا که در ابتدای سال تحصیلی برگزار شده بود، تشکیل شد. «به آذین داوری» مشاور واحد نیاوران درباره این جلسات می گوید: «یکی از موضوعاتی که در ابتدای سال تحصیلی مورد بحث قرار گرفت، نحوه تشویق و تنبیه قرزندان بود. در این جلسه سعی کردیم تشویق و تنبیه صحیح را به اولیا آموزش دهیم. اولیا دانش آموزان در این کارگاه، مباحث آموزشی جلسه های قبل را به صورت عملی تمرین کردند.»

مشاور دبستان واحد نیاوران درباره حضور اولیا و فرزندانشان در این کارگاه می گوید: «عملکرد دانش آموزان در این کارگاه بسیار به بازخورد مادر بستگی دارد. اینکه اولیا بتوانند فرزندانشان را ارزیابی نکنند و فقط به تلاش دانش آموز توجه کنند، از مهمترین اهداف برگزاری کارگاه مادر و کودک بود.»

اخبار پیشنهادی