برگزاری اولین جلسه مشترک اولیا پایه دوازدهم و کادر آموزشی واحد پاسداران

اولین جلسه حضوری مشاور پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران و خانواده های دانش آموزان، شنبه ۱۲ مهرماه برگزار شد. ارائه گزارش فعالیت های دانش آموزان در پایگاه تابستانی، برنامه های مدرسه در ادامه سال تحصیلی و تحلیل کنکور۹۹ سه برنامه اصلی این جلسه بود.

در آغاز این جلسه «محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران درباره اهمیت پایه دوازدهم در سرنوشت دانش آموزان برای اولیا صحبت کرد: «امسال به طور خاص به نتایج و عملکرد آموزشی فرزندانتان توجه ویژه ای داشته باشید. اگر دانش آموزان در سال دوازدهم خوب درس بخوانند و با برنامه های مدرسه پیش بروند، در کنکور نتایج درخشانی کسب می کنند.» طاهری همچنین از اولیا خواست که همراه مدرسه باشند تا دانش آموزان این سال تحصیلی مهم را با موفقیت به پایان برسانند.

«محمد جهانشاد» مشاور پایه دوازدهم واحد پاسداران هم در این جلسه درباره برنامه های انجام شده در پایگاه تابستانی گفت: «در تابستان ۸ هفته آموزشی و ۲ هفته اردوی مطالعاتی داشتیم. در این مدت ۱۷ آزمون هفتگی از دروس پایه دهم و یازدهم و درس های جدید تدریس شده پایه دوازدهم برگزار شد. دانش آموزان همچنین درآزمون تعیین سطح و آزمون جامع پایانی تابستان شرکت کردند. در این مدت کلاس های آنلاین و آفلاین برای دانش آموزان هر روز در ۶ زنگ برگزار شد.»

به گفته مشاور پایه دوازدهم مدرسه، برنامه های مختلف واحد پاسداران با شروع سال تحصیلی به صورت آنلاین و آفلاین ادامه خواهد داشت تا موفقیت دانش آموزان کنکوری سال ۹۹ در آزمون سراسری سال آینده هم اتفاق بیفتد.

در پایان این جلسه، اولیا دانش آموزان نظرات و پیشنهاداتشان را درباره برنامه های آموزشی مدرسه، کلاس های آنلاین و اردوهای مطالعاتی بیان کردند.

اخبار پیشنهادی