برگزاری اولین جلسه شورای آموزگاران در واحد تهرانپارس

اولین جلسه شورای آموزگاران در پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، شنبه ۱۳ شهریور به صورت حضوری برگزار شد.

در شروع این جلسه «نجمه امرالهی» مدیر دبستان واحد تهرانپارس پس از معارفه کادر جدید آموزشی، درباره نحوه برگزاری کلاس های آنلاین در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ صحبت کرد. او تاکید داشت که امسال هم کلاس های آنلاین به صورت جذاب و بازی محور و آموزش با دست ورزی همراه باشد.

تعداد آزمون های جامع در سال تحصیلی جدید، نحوه دریافت کاربرگ ها توسط والدین، تکالیف مهارت محور دانش آموزان، آیین نامه کلاس های مجازی و برنامه ریزی برای برگزاری جشن شکوفه ها از موضوعات دیگری بود که در این جلسه بررسی شد.

مدیر واحد تهرانپارس درباره این جلسه گفت: «در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ هر ماه در شورای آموزگاران موضوعاتی به دبیران آموزش داده می شود؛ به همین دلیل در این جلسه از دبیران خواسته شد که نیاز هایشان را در راستای این دانش افزایی، بیان کنند و بگویند به چه موضوعات آموزشی علاقمند هستند.»

اخبار پیشنهادی