برگزاری اولین جلسه توجیهی ثبت نام واحد تهرانپارس

اولین جلسه توجیهی ثبت نام در دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، چهارشنبه ۹ اسفندماه برگزار شد. متقاضیان ثبت نام در پایه پیش دبستان، پایه اول و میان پایه ها، در این روز به مدرسه آمدند و با برنامه ها و رویکردهای اصلی واحد تهرانپارس در آموزش دانش آموزان آشنا شدند.

در بخش نخست این جلسه توجیهی، اولیا در جلسه ای با مدیر مدرسه شرکت کردند. «نجمه امرالهی» مدیر واحد تهرانپارس در این جلسه درباره مهمترین رویکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی مدرسه برای اولیا صحبت کرد.

پاسخ به سوالات خانواده ها درباره برنامه های مختلف واحد تهرانپارس، بخش دیگری از این جلسه بود.

همزمان با برگزاری جلسه مدیر مدرسه و اولیا، دانش آموزان متقاضی ثبت نام در واحد تهرانپارس در ۴ ایستگاه، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سنجش حرکتی برای ارزیابی آمادگی جسمانی، سنجش زبانی و کلامی جهت بررسی قدرت بیان، سنجش آموزشی و سنجش شناختی برای مشخص شدن حافظه، توجه و تمرکز دانش آموزان، از جمله برنامه های واحد تهرانپارس برای دانش آموزان متقاضی ثبت نام بود.

در پایان این جلسه توجیهی، متقاضیان ثبت نام در واحد تهرانپارس از نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی مدرسه بازدید کردند.

تصاویری از جلسه توجیهی را در این لینک ببینید.

اخبار پیشنهادی