برگزاری اولین جلسه انجمن واحد نیاوران

اولین جلسه اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، با مدیر و کادر اجرایی مدرسه، ۲۳ مهرماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه «علی اصغر معینی» مدیر واحد نیاوران، دقایقی وظایف و مسئولیت های انجمن اولیا و مربیان مدارس را تشریح کرد. سپس اعضای انجمن به بیان نظراتشان درباره نحوه همکاری انجمن و مدرسه در ادامه سال تحصیلی پرداختند.

جلسه عمومی اولیا واحد نیاوران برای انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان، ۲۸ شهریورماه برگزار شد. در این جلسه «علی اصغر معینی» مدیر مدرسه درباره موضوعاتی همچون نقش اولیا و مدرسه در فرآیند تعلیم و تربیت، ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی و بررسی جایگاه دانش آموز در اولین فضای رسمی اجتماعی صحبت کرد.

اهمیت دادن به جلسات مدرسه توسط اولیا، از دیگر صحبت های مدیر با والدین نیاورانی ها بود.

در این جلسه همچنین، یکی از اعضای انجمن اولیا و مربیان سال گذشته مدرسه، در گزارشی فعالیت های سال قبل انجمن را تشریح کرد.

نسرین فارسی، راضیه محسنی راد، گلناز راستگو، الهام لطیفی و میلاد شامحمدی، اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد نیاوران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هستند.

اخبار پیشنهادی