برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی شریعتی

با برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی اعضای این شورا انتخاب شدند.

دانش آموزان پیش از آغاز رأی گیری با بهره گیری از روش های تبلیغات ایده های خود را برای مشارکت در برنامه های مدرسه ارائه کردند تا رأی دهندگان با آگاهی انتخاب کنند.

ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان برای حضور موثر در عرصه های مختلف جامعه، تقویت اعتماد به نفس  و فراهم کردن زمینه مساعد برای فعالیت گروهی از اهداف شورای دانشآموزی است. انتخابات شورای دانشآموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی، ۱۹ آّبان سال جاری برگزار شد.

اخبار پیشنهادی