اعلام اسامی نفرات برتر «مشق نقش فردا»

دانش آموزان منتخب دومین جشنواره‌ «مشق نقش فردا» ویژه دبستان های علامه طباطبایی، معرفی شدند. این جشنواره از پاییز ۱۴۰۱ در رشته های «سفر به بیکران و فراتر از آن»، «آموزش توپ با پرورش دسته گل ها»، «ساختن یک اثر باستانی»، «سخنرانی یک نوبلی»، «پرده خوانی»، «آزاد»، «در حاشیه» برگزار شد. موضوع ششم جشنواره، آزاد و با توجه به پیشنهادات دانش آموزان بود.

دانش آموزانی هم که تمایل به شرکت در موضوعات جشنواره نداشتند اما در خود استعداد معرفی این جشنواره را می دیدند، می توانستند در موضوع هفتم شرکت کنند.

بنابر اعلام دبیرخانه مسابقات، نزدیک به ۱۰۰ اثر از سه واحد آموزش ابتدایی – واحدهای نیاوران، پاسداران و دخترانه تهرانپارس – به جشنواره ارسال شد. پس از ارزیابی داوران در دو مرحله، ۶۰ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد و از این میان در نهایت ۴۰ اثر در ارزیابی نهایی انتخاب شدند.

در ابتدا ۱۵ ملاک برای ارزیابی آثار اعلام شد ولی با پیشنهاد داوران و بررسی معاونت آموزشی دوره ابتدایی، برخی از آین آیتم‌ها در هم ادغام شد و در نهایت ارزیابی ها با ۶ آیتم انجام شد.

در دوره‌ اول ابتدایی ۳ اثر برگزیده فردایی و در دوره‌ دوم ۲ اثر برگزیده‌ فردایی بودند. در مرتبه‌ بعدی در دوره‌ اول ابتدایی ۱۳ اثر و در دوره‌ی دوم ۷ اثر شایسته‌ تشخیص و باقی آثار قابل تقدیر تشخیص داده شدند.

در این جشنواره دو محور «سفر به بی‌کران» و «آموزش توپ» که به موضوع شهرسازی و نظام آموزشی مدرن می‌پرداخت، در دوره‌ اول ابتدایی بیشتر مورد توجه واقع شد.در دوره‌ دوم ابتدایی هم محور «ساخت یک آثر باستانی» و «سفر به بی‌کران» بیشتر از بقیه‌ی موضوعات مورد اقبال قرار گرفته بود.

لوح سپاس برای تمام شرکت‌کنندگان و تندیس‌ها و جوایز برگزیدگان فردایی و شایسته، در ادریبهشت ماه اهدا خواهد شد.

اخبار پیشنهادی