برنامه های پایه یازدهمی های واحد شریعتی برای آزمون جامع ۲۶ دی ماه

دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برای حضور موفق در آزمون جامع ۲۶ دی ماه، مدت یک هفته در برنامه مطالعاتی جمع بندی شرکت می کنند. این برنامه ویژه از ۲۰ تا ۲۵ دی ماه برگزار می شود. برنامه جمع بندی شامل بخش مطالعاتی و بخش آزمون های شبانه است. دانش آموزان واحد شریعتی در دو گروه «آماده نبرد» و «گام های استوار» در این برنامه شرکت می کنند.

دانش آموزان در گروه «آماده نبرد» شنبه تا چهارشنبه در ۹ آزمون مبحثی شرکت می کنند. پنج شنبه هم پیش آزمون جامع برای آن ها برگزار می شود.

دانش آموزان در گروه «گام های استوار» در طول هفته مطالب درسی را به صورتی مبحثی مطالعه کرده و هر شب در آزمون های شبانه منطبق بر مطالب مطالعه شده، شرکت می کنند. بازه های مطالعاتی دانش آموزان هر روز در ۶ بازه ۷۵ دقیقه ای در نظر گرفته شده است. آزمون های شبانه نیز هر شب ساعت ۹ برای این گروه از دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار می شود. دانش آموزان هر شب از سه درس، مجموعا ۳۰ سوال حل می کنند. این گروه از دانش آموزان واحد شریعتی هم پنج شنبه در پیش آزمون جامع شرکت خواهند داشت.

آزمون جامع ۲۶ دی ماه دانش آموزان واحد شریعتی، دومین آزمون جامع در سال تحصیلی است. دانش آموزان پایه یازدهم واحد شریعتی تا پایان سال تحصیلی مجموعا در ۹ آزمون جامع شرکت می کنند.

اخبار پیشنهادی