برنامه های ویژه پاسدارانی های ابتدایی در کلاس های آنلاین

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران در کنار درس های اصلی، در برنامه های ویژه آنلاین شرکت می کنند. یکی از برنامه های واحد پاسداران، انجام نرمش قبل از تشکیل کلاس های آنلاین است. این نرمش ها علاوه بر افزایش نشاط دانش آموز، خستگی ناشی از حضور در کلاس های آموزشی را نیز کم می کند.

برگزاری مسابقات متنوع در کلاس ها از دیگر برنامه های پاسدارانی ها در کلاس های آنلاین است. این مسابقات در تقویت یادگیری و روحیه تعامل و هم فکری دانش آموز با دیگران بسیار موثر است.

برگزاری اردوهای مجازی از دیگر اقدامات دبستان واحد پاسداران برای حفظ سرزندگی و شادابی دانش آموزان است. کشیدن نقاشی های گروهی هم از برنامه هایی است که باعث تقویت روحیه تیمی کودکان می شود. این نقاشی ها در راستای هدف تلفیق دروس است و دانش آموزان در آن آمیزه ای از مهارت نقاشی و علم کامپیوتر را ارائه می دهند.

تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های ۳ الی ۴ نفره هم برنامه دیگری است که واحد پاسداران برای ارتباط بهتر آموزگار و دانش آموز آن را طراحی کرده است.

اخبار پیشنهادی