برنامه ریزی برای یک کنکور موفق

«پایه دهم؛ شروعی که می تواند ضامن موفقیت در کنکور باشد.» دهمی های دبیرستان دوره دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه با همین رویکرد، درس می خوانند و در برنامه های آموزشی مدرسه شرکت می کنند.

«ابراهیم آصف» مدیر واحد فرمانیه درباره دبیرستان دوره دوم واحد فرمانیه می گوید: «بعد از گذراندن مقطع دوره اول، دوره دوم جایی است برای تلاش بیشتر. مقطعی که دانش آموزان بر اساس رشته ای که انتخاب کرده اند با هدف گذاری ای مشخص به مطالعه می پردازند. در واحد فرمانیه هم دانش آموزان از پایه دهم برای آمادگی بیشتر آموزشی تلاش می کنند.»

مدیر واحد فرمانیه همچنین درباره برنامه های آموزشی این پایه می گوید: «برنامه ریزی مطالعاتی، مشاوره های فردی و گروهی، اردوهای مطالعاتی و همچنین کلاس های تقویتی و پیشرفته همه از برنامه های آموزشی ویژه دهمی های واحد فرمانیه است. آزمون های هفتگی، میان ترم و آزمون جامع هم از آزمون های آماده سازی دهمی ها است که با هدف سنجش آموزشی و پیدا شدن نقاط قوت و ضعف دانش آموزان است.»

دوره دومی های واحد فرمانیه همچنین در برنامه های فرهنگی متنوعی هم شرکت می کنند؛ آصف می گوید: «کلاس ها و برنامه های آموزشی هر چقدر هم از کیفیت بالایی برخوردار باشند باز دانش آموز را از مدرسه رو گردان می کنند؛ در واحد فرمانیه برای دانش آموزان برنامه های ورزشی و فرهنگی متنوعی هم برنامه ریزی می شود. اردوهای ورزشی، مراسم های مختلف مذهبی و ملی، برگزاری مسابقات ورزشی یا فکری در زنگ های تفریح و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت شورای دانش آموزی را می توان از برنامه هایی دانست که علاوه بر برنامه ریزی های دقیق آموزشی، به دانش آموزان در حفظ روحیه و رشد دیگر جنبه های فردی کمک می کنند.»

اخبار پیشنهادی