برنامه دهمی ها برای آزمون های نوبت اول

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان متوسطه دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه با برنامه های متنوعی برای آزمون نوبت اول آماده می شوند.

«سید حسین حسینی علایی» مشاور دهمی های واحد فرمانیه درباره برنامه های آموزشی دانش آموزان می گوید: «امتحانات میان ترم دهمی ها، ۲۵ آبان ماه به پایان رسید. دهمی ها امسال در واحد فرمانیه برنامه های آموزشی متنوعی داشتند؛ برنامه های مطالعاتی، کلاس های حل تست، کلاس های رفع اشکال، مشاوره های فردی و گروهی و تحلیل آزمون ها را می توان از مهم ترین برنامه های آموزشی دهمی های واحد فرمانیه دانست؛ برنامه هایی که در کنار رفع اشکال های آموزشی و برطرف کردن ایرادات دانش آموزان به پیشرفت درسی شان هم بسیار کمک کرد.»

به گفته علایی آزمون ها نقش مهمی در بالا بردن آمادگی دانش آموزان دارند: «آزمون های هفتگی، آزمون های میان ترم و آزمون جامع فرصتی برای آمادگی آموزشی هر چه بیشتر دانش آموزان و کسب نتیجه بهتر در آزمون های نوبت اول و نوبت دوم است. ما در برنامه ریزی آموزشی مان برای دهمی ها، آزمون های هفتگی را از ابتدای سال شروع کردیم. آزمون های میان ترم هم در آبان ماه با برگزاری آزمون های ۴ درس عمومی و ۴ درس اختصاصی پیگیری شد. ۲۹ آبان هم روز برگزاری آزمون جامع دوره دومی ها از درس های اختصاصی بود که به صورت تستی برگزار شد. به طور کل می توان این آزمون ها و همچنین جلسات تحلیل آزمون بعد برگزاری شان را تکمیل کننده برنامه های آموزشی دانش آموزان در طول سال برای اهداف اشاره شده دانست.»

در کنار این آزمون های میان ترم، مشاوره های آموزشی، امتحانات کلاسی، آزمون های هفتگی، جلسه با اولیا، کلاس های رفع اشکال و کلاس های حل تست از برنامه های آموزشی است که برای سال تحصیلی دهمی ها برنامه ریزی شده است.»

نقاط ضعف و قوت دانش آموزان در طول نیمسال اول شناسایی شد و برنامه ریزی های درسی طبق آن جلو رفت؛ مشاور دهمی ها می گوید: «بر اساس آزمون های برگزار شده، نقاط ضعف و قوت دانش آموزان مشخص شد و در جلسات با خود دانش آموزان و اولیاشان با تحلیل نتایج، وضعیت آموزشی دانش آموزان بیان شد. برنامه ریزی های ما هم بر همین اساس انجام شد تا دانش آموزان آمادگی خوبی برای امتحانات نوبت اول داشته باشند.»

به گفته علایی برنامه های آموزشی ویژه ای هم در طول نیمسال اول برای دانش آموزان انجام شد: «در کنار کلاس های رفع اشکال که برای دانش آموزانی که نیازمند به تلاش بیشتری در آموزش بودند برگزار شد، از ماه آذر هم کلاسهای تقویتی در درس های اختصاصی ریاضی، شیمی، فیزیک و هندسه شروع شد تا اشکلات آموزشی که در امتحانات میان ترم دانش آموزان شناسایی کرده بودیم، برگزار شد. این کلاس های تقویتی البته در ادامه سال هم خواهد بود اما برای نیمسال اول و یک ماه پایانی تا امتحانات ۴ جلسه از این کلاس ها را به صورت هر رشته تخصصی یک جلسه تشکیل دادیم. کلاس های حل تست پیشرفته هم تا پایان آبان ماه در درس ریاضی برگزار شد اما با توجه به بازخورد دانش آموزان، در درس های اختصاصی دیگری هم این کلاس ها را برنامه ریزی کردیم.»

 

اخبار پیشنهادی