برنامه آزمون های هفتگی پایان سال دهمی های پاسداران اعلام شد

برنامه آزمون های هفتگی پایان سال دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد. دهمی ها از ۲۹ بهمن تا ۲۷ اسفند، هر چهارشنبه ساعت ۱۹ در آزمون آنلاین شرکت می کنند. سوالات این آزمون ها به صورت یک هفته اختصاصی و یک هفته عمومی طراحی می شود.

«محمد رضازاده» مشاور پایه دهم واحد پاسداران، درباره این آزمون ها می گوید: «آزمون های هفتگی دانش آموزان دهم از مهر ماه شروع شد. بودجه بندی این آزمون ها بسیار کوچک تر از آزمون های میان ترم و ترم است.»

رضازاده همچنین درباره اهداف برگزاری آزمون های هفتگی می گوید: «هدف از برگزاری این آزمون ها، دوره مطالب درسی، تثبیت آن ها و ارزشیابی دانش آموزان است. بودجه بندی کم این آزمون ها هم در راستای این بودجه بندی کم به ما کمک می کند تا یادگیری دانش آموزان از مباحث آموزشی همان هفته ارزشیابی کنیم.»

به گفته مشاور پایه دهم واحد پاسداران، در کنار ارزشیابی دانش آموزان، معلم ها ارزیابی می شوند: «این آزمون های هفتگی علاوه بر ارزشیابی دانش آموز و میزان تسلط او بر مطالب آموزشی، معلمان را هم از نظر میزان موفقیت در انتقال مطالب درسی به دانش آموزان ارزیابی می کند.»

اخبار پیشنهادی