بررسی بهترین مقصد اردو در اولین جلسه شورای واحد شریعتی

اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد. در این جلسه اعضای جدید شورای دانش آموزی، مدیر و مسئول فرهنگی مدرسه حضور داشتند. معرفی اعضا، انتخاب رییس شورا و تعیین دستور کار جلسه آینده شورا از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

دانش آموزان در برنامه های مدرسه مشارکت کنند

در ابتدای این جلسه «مهدی لواسانی» مدیر واحد شریعتی با تبریک انتخاب اعضای جدید، درباره وظایف شوراهای دانش آموزی مدرسه توضیحاتی ارائه کرد. لواسانی از اعضای شورا خواست که به عنوان نمایندگان دانش آموزان نظرات، انتقادات و پیشنهادات آن ها درباره موضوعات مختلف مدرسه را به مدیریت و کادر اجرایی مدرسه منتقل کنند. به گفته مدیر واحد شریعتی، همکاری و مشارکت همه دانش آموزان در طراحی و اجرای برنامه های مدرسه باعث تقویت حس مسئولیت پذیری آن ها خواهد شد.

معرفی اعضا و تعیین رییس شورا

در ادامه این جلسه اعضای جدید شورای دانش آموزان خودشان را معرفی کرده و رییس شورا را تا پایان سال تحصیلی انتخاب کردند. «متین فراهانی» و «امیرحسین هاشمی» از پایه یازدهم، مهدی افشار» از پایه دهم و «سپهر ایلداری» از پایه دوازدهم، «کیارش فراهانی» از پایه یازدهم را به عنوان رییس شورای دانش آموزی واحد شریعتی انتخاب کردند.

اعضای شورا مقاصد اردویی را مشخص کنند

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی امسال در بیش از سه اردو برون شهری شرکت می کنند. اولین دستور کار شورای دانش آموزی واحد شریعتی درباره همین موضوع تعیین شد. دانش آموزان عضو شورا موظف شدند در یک هفته آینده درباره مقصد اردوی برون شهری مدرسه نظرات همکلاسی هایشان را بپرسند. مشهد، شیراز، اصفهان، یزد و … از جمله مقاصد پیشنهادی اردو برای دانش آموزان هستند که اعضای شورا باید نظر اکثریت دانش آموزان درباره سفر به این شهرها را به مدیر مدرسه منتقل کنند. جلسه بعدی شورای دانش آموزی مدرسه آذرماه برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی