مسئول آموزش واحد فرمانیه دوره دوم:

برای موفقیت در کنکور جدید برنامه ریزی کرده ایم

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، از ابتدای سال با برنامه های جدیدی درس می خوانند. این برنامه ها، مبتنی بر قانون جدید کنکور سراسری، یعنی تاثیر مستقیم امتحان نهایی پایه دهم و یازدهم در سوابق تحصیلی، تدوین شده است.

به گفته «حسین علایی» مسئول آموزش مدرسه، برنامه امسال دانش آموزان در مقایسه با سال گذشته کمی تغییر کرده است: «از تابستان سال گذشته، برای دانش آموزان پایه دهم، آموزش انواع روش های تست زنی را آغاز کردیم. دبیران دروس تخصصی در کلاس ها تست کار کردند و آزمون های جامع هم با اهداف تستی برگزار شد.»

از ابتدای تیرماه، با تغییر سیستم کنکور، نمره امتحانات نهایی دهم، یازدهم و دوازدهم هم به عنوان سوابق تحصیلی، ۶۰ درصد نمره و تراز نهایی کنکور را تعیین می کند: «با توجه به تغییرات، ما هم برنامه های آموزشی مدرسه را تغییر داده ایم. در برنامه های جدید، دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم هر هفته در زنگ آزمون، در امتحان های تشریحی شرکت می کنند. آزمون های تستی نیز هر چند هفته یکبار، با عنوان آزمون های صبحانه برگزار می شود.»

شرکت در ۶ آزمون برای آمادگی بیشتر

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در ۶ آزمون جامع شرکت می کنند. مسئول آموزش مدرسه در این باره می گوید: «اولین آزمون جامع امسال ۲۵ تیر با هدف تعیین سطح فرمانیه ای ها برگزار شد. ۶ هفته بعد، دانش آموزان در آزمون جامع تابستان، درس های تابستان را امتحان دادند. آزمون های بعدی فرمانیه ای های دوره دوم، آبان، دی، اسفند و اردیبهشت برگزار می شود.»

  • آزمون های جامع چه کمکی به دانش آموزان می کند؟
  • «در آزمون های جامع سطح علمی دانش آموزان و همچنین میزان مهارت شان در حل تست ارزیابی می شود. مشاوران مدرسه هم از نتایج آزمون ها برای برنامه ریزی های اختصاصی برای هر دانش آموز استفاده می کنند.»

فرمانیه ای ها دوره دوم، تابستان در یک جلسه مشاوره اختصاصی شرکت کردند. موضوع این جلسات شروع پایه تحصیلی جدید و برنامه ریزی درسی در سال تحصیلی بود. به گفته علایی، فرمانیه ای ها بعد از آزمون جامع آبان، در یک جلسه مشاوره دیگر شرکت می کنند. در این جلسات، کارنامه مستمر و نتایج آزمون جامع دانش آموزان تحلیل می شود و نکاتی که برای هر فرد برای آزمون های پایان ترم اول لازم است، گفته خواهد شد.

اردو و پانسیون؛ جایی برای رفع اشکال

برگزاری اردوی مطالعاتی و پانسیون، بخش دیگری از برنامه متنوع فرمانیه ای های دوره دوم است. مسئول آموزش مدرسه می گوید: «از ابتدای آبان ماه، برای دهمی ها سه روز در هفته پانسیون مطالعاتی داریم. دانش آموزان در پانسیون از ساعت ۱۴ تا ۱۹ در مدرسه درس می خوانند. همچنین بسته های آموزشی تست و تمرین هم به آن ها داده می شود.»

علایی درباره اردوی مطالعاتی یازدهمی ها نیز می افزاید: «اردوی مطالعاتی برای پایه یازدهم، از هفته آخر آذرماه شروع می شود. جمع بندی مطالب تدریس شده ترم اول، هدف این اردو است. اردوی مطالعاتی دیگری هم هفته آخر اردیبهشت برای هر دو پایه دهم و یازدهم خواهیم داشت تا دانش آموزان برای امتحانات خرداد آماده شوند.»

اخبار پیشنهادی