با روش برندگان نوبل درس بخوانید

دانش آموزان علامه ای و کنکوری های مدارس دوره دوم می توانند با روش برنده جایزه نوبل درس بخوانند. روشی که به  «تکنیک فاینمن» مشهور شده است. تکنیکی که برای یادگیری کامل و موثر موضوعات جدید به کار گرفته می شود.

به گزارش روابط عمومی واحد پاسداران (دوره دوم)، مشاور پایه چهارم مدرسه به دانش آموزان پیشنهاد کرد تا از «تکنیک فاینمن» برای درس خواندنشان استفاده کنند. وی در تشریح این تکنیک می گوید: «ابتدا موضوعی را که می خواهید درک کنید به دقت مطالعه کنید. بعد فهم خود از آن موضوع را روی کاغذ بنویسید. سپس خود را در جایگاه معلم قرار داده و از روی کاغذ یادداشتی، موضوع را با صدای بلند توضیح دهید.» به گفته سید هادی یگانه، این کار باعث می‌شود دانش آموز بداند که چه نکاتی از موضوع درسی را درست متوجه شده و در مواردی مشکل دارد: «وقتی این کار تمام شد یکبار دیگر این فرآیند را از اول شروع کنید اما اینبار با زبان ساده تر موضوع را تشریح کنید یا از نمودار و شکل برای رساندن منظورتان استفاده کنید. اگر توضیحاتتان مبهم و یا سخت بودند به این معنی هست که موضوع را درست متوجه نشده اید.»

 فکرکردن درباره یک موضوع یا توضیح دادنش یادگیری را موثرتر می کند. وقتی بتوانید یک ایده را به زبان ساده توضیح دهید یعنی درک عمیقی از آن پیدا کرده اید و برای مدت طولانی آن را به خاطر خواهید سپرد. ریچارد فاینمن یک فیزیکدان نظری برجسته بود که به خاطر کارش در زمینه الکترودینامیک کوانتومی جایزه نوبل دریافت کرد. مشهور است که او از همکاران ریاضی‌دانش می‌خواست تا  مفاهیم را ساده توضیح دهند تا میزان درکشان را بسنجد.

اخبار پیشنهادی