بازگشت دانش آموزان به کلاس های حضوری

دانش آموزان مدارس مجتمع علامه طباطبایی از یکشنبه ۱۴ فروردین ماه بر اساس بخش نامه آموزش و پرورش در کلاس های حضوری مدارس شان شرکت کردند. برای حضور بهتر دانش آموزان در مدارس، کادر اجرایی مدارس علامه طباطبایی، جلساتی را در هفته دوم فروردین ماه برگزار کردند. در ادامه تصاویری از حضور دانش آموزان علامه ای در اولین روز بعد از تعطیلات عید نوروز در مدارس را می بینید.

پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران

 

پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس

پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه

دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران

دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران

اخبار پیشنهادی