بازگشت دانش آموزان به کلاس های حضوری

دانش آموزان مدارس مجتمع علامه طباطبایی از یکشنبه ۱۴ فروردین ماه بر اساس بخش نامه آموزش و پرورش در کلاس های حضوری مدارس شان شرکت کردند. برای حضور بهتر دانش آموزان در مدارس، کادر اجرایی مدارس علامه طباطبایی، جلساتی را در هفته دوم فروردین ماه برگزار کردند. در ادامه تصاویری از حضور دانش آموزان علامه ای در اولین روز بعد از تعطیلات عید نوروز در مدارس را می بینید.

اخبار پیشنهادی