ایستگاه ۱ تا ۸ در واحد نیاوران

کادر اجرایی پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران برای شناخت بیشتر دانش آموزان تازه وارد هوش های چندگانه آن ها را می‌سنجد. این طرح در هنگام ثبت نام و با برنامه ریزی زمانی در ۸ ایستگاه انجام می شود. در این جلسات نماینده دبیران و مشاور واحد نیاوران دانش آموزان را از لحاظ رفتاری، قدرت ارتباط برقرار کردن، مسئولیت پذیری، توانمندی و استعداد، طی مراحلی ارزیابی می کنند.

«مجتبی کریمیان» نماینده دبیران دبستان واحد نیاوران درباره این برنامه می گوید: « هدف ما شناخت رفتارها و توانمندی های دانش آموزان جدید است. در این جلسات رفتارهای والدین و دانش آموزان و نوع همکاری آن ها را می بینیم و بررسی می کنیم.»

اولین ایستگاه شناختی، ایستگاه نقشه گنج است. دانش آموزان در این مرحله با پیدا کردن مسیر های پی در پی و یافتن نقشه، مسیر گنج فرضی را پیدا می کنند. به گفته کریمیان هیجان دانش آموزان و حس کاوشگری آن ها برای پیدا کردن گنج نهایی در این مرحله، زیاد است.

در ایستگاه دوم یعنی ایستگاه کشاورزی دانش آموزان با انواع گیاهان و نوع کاشت آن ها آشنا می شوند؛ سپس دانه ای کاشته و مراحل رشد آن و آبیاری گیاه را یاد می گیرند.

ایستگاه دوستی، سومین ایستگاه شناختی در واحد نیاوران است. به گفته کریمیان این مرحله با هدف شناخت رفتار های دانش آموزان و اولیا برنامه ریزی شده است: «بازی های انجام شده توسط والدین و فرزندان و نحوه ارتباط گیری دانش آموز با والدینش در این ایستگاه بررسی می شود.»

در ایستگاه موسیقی هم دانش آموزان با سرفصل هایی از موسیقی به طور کلی آشنا شده و درمورد دانسته ها و علایق خودشان از موسیقی صحبت می کنند.

پنجمین ایستگاه شناختی در واحد نیاوران، ایستگاه شادی است. در این مرحله توانایی جسمی و ورزشی دانش آموزان سنجیده می شود و دانش آموزان باید در مدت زمان محدود، فعالیت های بدنی مشخص شده ای را انجام بدهند.

دانش آموزان ورودی جدید واحد نیاوران در ایستگاه جانور شناسی با حیوانات، آشنا می شوند و در مورد دانسته هایشان از محل زندگی و تغذیه جانوران مختلف با مربی خود گفت و گو می کنند. به گفته کریمیان دیدن بعضی جانداران مثل لاکپشت برای دانش آموزان هیجان دارد. آن ها این ایستگاه را دوست دارند.

ایستگاهی که دانش آموزان در آن با بازی های فکری و ریاضی بیشتر آشنا می شوند و همچنین اعداد، رنگ ها و ترکیب آن ها را بیشتر می شناسند، ایستگاه منطق است.

و در آخرین ایستگاه شناختی، دانش آموزان با مهارت ساخت کاردستی های چوبی آشنا می شوند، از ابزار آن با کمک مربی شان استفاده می کنند و در نهایت درمورد وسیله ای که ساخته‌اند صحبت می کنند.

نماینده دبیران واحد نیاوران درباره برگزاری این جلسات می گوید: «این برنامه هم به ما در شناخت دانش آموزان تازه وارد و والدین آن ها کمک می کند و هم دانش آموزان را با مهارت های زندگی آشنا می کند. آن ها پس از عبور از ایستگاه ها به راحتی ارتباط برقرار می کنند و بازی ها و برنامه ها را بر اساس چیزی که به آن ها گفته ایم انجام می دهند.»

اخبار پیشنهادی