اولی های واحد تهرانپارس ارزشیابی شدند

جلسه اولیا دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس، دوشنبه ۵ دی، با آموزگاران برگزارشد. اولیا دانش آموزان پایه اول دبستان واحد تهرانپارس در این جلسه با گزارش تصویری عملکرد فرزندانشان از ابتدای مهرماه آشنا شدند. آموزگاران پایه اول، در این جلسه درباره کارنامه توصیفی دانش آموزان و مباحث آموزشی کتاب های درسی شان توضیح دادند. آنها برای اولیا نحوه آموزش هر درس را در نیمه اول سال تحصیلی و مباحث تدریس شده را بیان کردند. توضیع کارنامه توصیفی دانش آموزان و شناخت نقاط قوت و ضعف آموزشی آنها به اولیا از موارد مهم این جلسه بود.

آموزش انواع تکلیف به اولیا، اهمیت برنامه های آموزشی، طرح درس ها، کنفرانس های کلاسی دانش آموزان از دیگر موضوعات این جلسه بود.

در پایان این جلسه درباره فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان و جشنواره «مشق نقش فردا» برای اولیا توضیحاتی ارائه شد. این جشنواره با هدف امید به فردایی بهتر، ویژه دبستان های مجتمع علامه طباطبایی در نظر گرفته شده است. دانش آموزان می توانند تا پایان دی ماه در این جشنواره شرکت کنند و آثارشان را در هر از موضوعات این جشنواره به نمایش بگذارند.

اخبار پیشنهادی