اولیا واحد شریعتی نمایندگان خود را انتخاب کردند

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی دوشنبه ۸ مهرماه برگزار شد. در این مراسم کادر اجرایی مدرسه و والدین دانش آموزان حضور داشتند و در آن اعضای جدید انجمن اولیاء و مربیان واحد شریعتی انتخاب شدند. همچنبن از دانش آموزان برتر مدرسه در سال تحصیلی قبل و نفرات برتر کنکور سال ۹۸ تقدیر شد.

تشریح برنامه های سال تحصیلی

در ابتدای این جلسه «مهدی لواسانی» مدیر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی بخشی از برنامه های آموزشی مدرسه را برای اولیا تشریح کرد. لواسانی درباره کارگروه های درسی و اهداف آن ها در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ گفت: «برنامه های آموزشی در واحد شریعتی هر کدام براساس هدف و رویکرد خاصی برگزار می شود. هدف از این برنامه ها افزایش سطح علمی دانش آموزان همچنین کمک آن ها به یکدیگر و تقویت روحیه همکاری و کارجمعی است. در کنار اهداف آموزشی و علمی، اخلاق دانش آموزان را هم مدنظر داریم چون اعتقاد داریم آموزش و پرورش مکمل هم هستند.»

لواسانی در ادامه بخشی از برنامه مطالعاتی هفتگی دانش آموزان را بیان کرد و گفت: «طبق برنامه هفتگی کلاس های پژوهشی، فرهنگی و ورزشی هر هفته به طور جدی برگزار خواهد شد تا استعدادهای دیگر دانش آموزان را هم بشناسیم و تقویت کنیم.»

تقدیر از برترین های سال قبل

تقدیر از دانش آموزان برتر سال گذشته واحد شریعتی بخش دیگری از این مراسم بود. دانش آموزانی که در سال تحصیلی گذشته در بخش های مختلف نفرات برتر مدرسه بودند تقدیر شدند. همچنین دانش آموزان برتر واحد شریعتی که در کنکور سراسری سال گذشته رتبه های خوبی کسب کرده بودند از دست مدیر مدرسه جایزه گرفتند. یسنا رستم بیک، سعید مصباح  و سید عادل عطری نفراتی بودند که در کنکور سراسری سال ۹۸ از واحد شریعتی رتبه های زیر ۱۰۰۰ کسب کردند.

اولیاء اعضای انجمن را انتخاب کردند

«محمد شیروانی» نماینده انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی گذشته واحد شریعتی سخنران آخر این مراسم بود. شیروانی گزارشی از عملکرد سال گذشته انجمن به اولیا ارائه کرد و از آن ها خواست در سال تحصیلی جدید بیش از قبل با انجمن همفکری داشته باشند.

برگزاری انتخابات  انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی آخرین برنامه این مراسم بود. ده نفر از کاندیداهای عضویت در انجمن اولیاء و مربیان به معرفی خود پرداختند و برنامه های پیشنهادیشان را ارائه دادند. در نهایت آقایان کازر، فراهانی و کاهنی و خانم ها کاوه و دانشور به عنوان اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی انتخاب شدند.

در پایان این مراسم اعضای انجمن اولیا و مربیان سال گذشته توسط مدیر مدرسه تقدیر شدند. همچنین یکی از  اولیا از طرف انجمن و به نمایندگی از والدین دانش آموزان واحد شریعتی، لوح تقدیری به مدیر دبیرستان اهدا کرد.

اخبار پیشنهادی