انتشار ۵ برنامه ویدیویی برای علامه ای ها

در هفته دوم تیرماه، ۵ برنامه ضبط شده در استودیو هفت و نیم برای دانش آموزان و اولیا علامه ای در اینستاگرام علامه طباطبایی، کانال علامه ای ها، صفحه آپارات مجتمع و یوتیوب استودیو هفت و نیم منتشر شد. معرفی شغل مهندسی عمران، گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد نیاوران، کافه علم با موضوع نوشابه های رژیمی و غیر رژیمی، انجام آزمایش الکتریسیته از کتاب ۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده و معمای شماره ۸ از کتاب معماهای کوتاه برای بچه های باهوش، برنامه هایی هستند که در هفته گذشته در فضای مجازی مجتمع علامه طباطبایی منتشر شدند. لینک آپارات و یوتیوب این برنامه را مشاهده می کنید.

لینک آپارات معرفی مشاغل، مهندسی عمران

https://www.youtube.com/watch?v=0QF-WBcdQjs&t=15s

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معرفی مشاغل، مهندسی عمران

https://www.youtube.com/watch?v=0QF-WBcdQjs&t=15s

لینک آپارات گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد نیاوران

https://www.aparat.com/v/lZ39A

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد نیاوران

https://www.youtube.com/watch?v=EkPT16ZDrU8

لینک آپارات کافه علم با موضوع نوشابه های رژیمی و غیررژیمی

https://www.aparat.com/v/ZoGuC

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم کافه علم با موضوع نوشابه های رژیمی و غیررژیمی

https://www.youtube.com/watch?v=mFznGCRRtfk

لینک آپارات آزمایش الکتریسیته

https://www.aparat.com/v/AEDXc

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم آزمایش الکتریسیته

https://www.youtube.com/watch?v=c8WOhX7gfIE

لینک آپارات معمای شماره ۸

https://aparat.com/v/Ft0jr

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معمای شماره ۸

https://www.youtube.com/watch?v=YS5eX0L67OM

اخبار پیشنهادی