انتشار ویدئوهای متنوع برای علامه ای ها

در سومین هفته تیر ماه، ادامه برنامه های استودیو هفت و نیم علامه طباطبایی برای دانش آموزان و اولیا علامه ای منتشر شد. این برنامه ها در اینستاگرام علامه طباطبایی، کانال علامه ای ها، صفحه آپارات مجتمع و یوتیوب استودیو هفت و نیم منتشر می شود. معرفی شغل حسابداری، گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران دبستان، کافه علم با موضوع معجزه اعداد، انجام آزمایش از کتاب ۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده و معمای شماره ۱۰ از کتاب معماهای کوتاه برای بچه های باهوش، برنامه هایی هستند که در هفته گذشته در فضای مجازی مجتمع علامه طباطبایی منتشر شدند. لینک آپارات و یوتیوب این برنامه ها را در ادامه می بینید.

 لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معرفی مشاغل، حسابداری:

https://youtu.be/mSjQtXU4hTg

لینک آپارات گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران دبستان:

https://www.aparat.com/v/C9uNa

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران دبستان:

https://youtu.be/583sSFCtQw4

لینک آپارات کافه علم با موضوع معجزه اعداد:

https://www.aparat.com/v/eqxQv

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم کافه علم با موضوع معجزه اعداد:

https://youtu.be/EjeMqBGRqsE

لینک آپارات آزمایش کربوهیدرات:

https://www.aparat.com/v/CmjPf

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم آزمایش کربوهیدرات:

https://youtu.be/J3SvLpTUtrk

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معمای شماره۱۰ :

https://youtu.be/ttdSGk1Lj4k

لینک آپارات معمای شماره ۱۰:

https://www.aparat.com/v/QBhjN

اخبار پیشنهادی