مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

انتشار ویدئوهای متنوع برای علامه ای ها

در سومین هفته تیر ماه، ادامه برنامه های استودیو هفت و نیم علامه طباطبایی برای دانش آموزان و اولیا علامه ای منتشر شد. این برنامه ها در اینستاگرام علامه طباطبایی، کانال علامه ای ها، صفحه آپارات مجتمع و یوتیوب استودیو هفت و نیم منتشر می شود. معرفی شغل حسابداری، گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران دبستان، کافه علم با موضوع معجزه اعداد، انجام آزمایش از کتاب ۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده و معمای شماره ۱۰ از کتاب معماهای کوتاه برای بچه های باهوش، برنامه هایی هستند که در هفته گذشته در فضای مجازی مجتمع علامه طباطبایی منتشر شدند. لینک آپارات و یوتیوب این برنامه ها را در ادامه می بینید.

 لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معرفی مشاغل، حسابداری:

https://youtu.be/mSjQtXU4hTg

لینک آپارات گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران دبستان:

https://www.aparat.com/v/C9uNa

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران دبستان:

https://youtu.be/583sSFCtQw4

لینک آپارات کافه علم با موضوع معجزه اعداد:

https://www.aparat.com/v/eqxQv

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم کافه علم با موضوع معجزه اعداد:

https://youtu.be/EjeMqBGRqsE

لینک آپارات آزمایش کربوهیدرات:

https://www.aparat.com/v/CmjPf

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم آزمایش کربوهیدرات:

https://youtu.be/J3SvLpTUtrk

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معمای شماره۱۰ :

https://youtu.be/ttdSGk1Lj4k

لینک آپارات معمای شماره ۱۰:

https://www.aparat.com/v/QBhjN

اخبار پیشنهادی