انتشار برنامه های متنوع برای علامه ای ها

دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در آخرین هفته تیر ماه، به تماشای قسمت های جدید برنامه های استودیو هفت و نیم مجتمع نشستند.. این برنامه ها در اینستاگرام علامه طباطبایی، کانال علامه ای ها و صفحه آپارات مجتمع منتشر می شود. معرفی شغل کارگزاری بورس، گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد آبشناسان، کافه علم با موضوع سیستم ایمنی بدن، انجام آزمایش از کتاب ۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده و معمای شماره ۱۱ از کتاب معماهای کوتاه برای بچه های باهوش، برنامه هایی هستند که در هفته گذشته در فضای مجازی مجتمع علامه طباطبایی منتشر شدند. لینک آپارات این برنامه ها را در ادامه می بینید.

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معرفی مشاغل، کارگزار بورس:

https://youtu.be/Ra_aWDualGk

 لینک آپارات معرفی مشاغل، کارگزار بورس:

https://www.aparat.com/v/KItEz/

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد آبشناسان:

https://youtu.be/oUTQIRfoADc

لینک آپارات گفتگو با عضو انجمن اولیا و مربیان واحد آبشناسان:

https://www.aparat.com/v/ihjMY/

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم کافه علم با موضوع سیستم ایمنی بدن:

https://youtu.be/lOGSRJ9yepk

لینک آپارات کافه علم با موضوع سیستم ایمنی بدن:

https://www.aparat.com/v/Rb4ji/

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم آزمایش ساخت پریسکوپ:

https://youtu.be/ozEyApBgw-0

لینک آپارات آزمایش ساخت پریسکوپ:

https://www.aparat.com/v/FMvre/

لینک یوتیوب استودیو هفت و نیم معمای شماره ۱۱ :

https://youtu.be/_3p9TcgeLXE

لینک آپارات معمای شماره ۱۱:

https://www.aparat.com/v/fYWFP/

اخبار پیشنهادی