انتخاب اعضای جدید انجمن اولیاء و مربیان

همزمان با آغاز سال تحصیلی، انتخابات انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی برگزار شد. 

 پیش از شروع مراسم رای گیری، آقای لواسانی، مدیر دبیرستان دور دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی امسال با ایجاد تعییرانی رویکردهای جدید آموزشی و تربیتی اتخاذ کرده است. لواسانی، مدیر مدرسه ، رویکردهای جدید دبیرستان را برای اولیاء تشریح کرد. دانش آموزان سرود خواندند و اولیاء نظراتشان را برای پیشبرد برنامه های مدرسه ارائه کردند. 

در این مراسم همچنین مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید مدرسه انجام شد و آقای مهدی لواسانی، با همراهی اعضای سابق انجمن اولیاء و مربیان از زحمات و عملکرد آقای علی تمیمی (مدیر پیشین مدرسه) تقدیر کردند. پس از آن انتخابات انجمن اولیاء و مربیان برگزار شد و نمایندگان جدید اولیاء انتخاب شدند. 

اخبار پیشنهادی