اعلام جزییات مسابقات بهشت انس برای دانش آموزان دبستان

دانش آموزان دبستان های علامه طباطبایی در هفتمین دوره مسابقات قرآنی بهشت انس در دو رشته اصلی شرکت می کنند. این مسابقات برای دانش آموزان پایه اول تا پنجم در دو رشته حفظ و قرائت قرآن کریم برگزار خواهد شد. دانش آموزان دبستانی همچنین می توانند در رشته جانبی «نقاشی با موضوع قرآنی» هم شرکت کنند.

دانش آموزان دوره اول ابتدایی، پایه های اول، دوم و سوم، در رشته حفظ می توانند سوره های حمد، توحید و کوثر و یا ۱۰ موضوع قرآنی را حفظ کنند. دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم هم سوره های حمد، توحید، کوثر، ناس، فلق، کافرون و نصر را حفظ می کنند.
تلاوت تقلیدی یا آزاد سوره های حمد، توحید، کوثر، ناس و یا فلق (به انتخاب دانش آموز) هم مفاد رشته قرائت برای دانش آموزان پایه های اول تا پنجم است.
دانش آموزان پایه ششم هم می توانند در رشته های مفاهیم، احکام، نهج البلاغه ،حفظ، قرائت و اذان در این مسابقات شرکت کنند.

ستاد قرآن از مسئولان مدارس درخواست کرده است تا اسامی و فیلم اجرای نفرات برگزیده در رشته های حفظ، قرائت و اذان را حداکثر تا تاریخ ۱۷ آذر ارسال نمایند. همچنین مدیران مدارس مقطع ابتدایی برای ارسال نقاشی های دانش آموزان تا ۱۴ آذر مهلت دارند.

اخبار پیشنهادی