اعلام تاریخ و بودجه بندی آزمون های هفتگی دبیرستان های دوره دوم

تاریخ و بودجه بندی آزمون های هفتگی دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران اعلام شد. این آزمون ها به صورت هفتگی از بهمن تا اردیبهشت ماه برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم برگزار می شود. نتایج این آزمون ها به تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان را تشکیل خواهد داد. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و …تعیین خواهد شد.

دانش آموزان واحد شریعتی و پاسداران در نیمسال اول تحصیلی هم هر هفته در آین آزمون ها شرکت کردند. هدف از برگزاری آزمون های هفتگی، جمع بندی مطالب در هر هفته و ارزشیابی دانش آموزان و معلمان از عملکرد هر فرد است.

اولین آزمون هفتگی ۲۷ بهمن ماه برگزار شد. همچنین آزمون آزمایشی جامع دانش آموزان پایه دهم و یازدهم ۲۴ اسفند برگزار می شود. بودجه بندی و تاریخ آزمون های هفتگی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی به شرح زیر است:

پایه دهم:

پایه یازدهم:

اخبار پیشنهادی