اعلام بودجه بندی آزمون ۲۴ اسفند علامه ای های دوره دوم

آخرین آزمون جامع آزمایشی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی جمعه ۲۴ اسفندماه برگزار می شود. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران در این آزمون شرکت می کنند. علامه ای های دوره دوم از ابتدای سال تحصیلی در سه آزمون جامع آزمایشی شرکت کرده اند. این آزمون به سبک کنکور سراسری و از همه دروس برگزار می شود. دانش آموزان واحد شریعتی و پاسداران در نیمسال اول و دوم تحصیلی هم هر هفته در آزمون های هفتگی مجتمع علامه طباطبایی هم شرکت کردند.

 نتایج آزمون های جامع و هفتگی به تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال دوم در هر درس ده نمره از نمره مستمر دانش آموزان را تشکیل خواهد داد. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و …تعیین خواهد شد.

بودجه بندی آزمون ۲۴ اسفندماه به این شرح است:

پایه دهم:

پایه یازدهم:

اخبار پیشنهادی