اعلام برنامه هفتگی مشاوره دانش آموزان و اولیا پایه دهم واحد شریعتی

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی بر اساس برنامه هفتگی در جلسات مشاوره شرکت می کنند. به گفته «امین طالقانی» مشاوره پایه دهم مدرسه، برای دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی دو مرحله مشاوره اختصاصی انجام شده است: «برنامه هفتگی مشاور پایه تا پایان ترم اول به دانش آموزان داده شده و ساعات هفتگی مشاوره اختصاصی با دانش آموزان و مشاوره حضوری و تلفنی اولیا مشخص شده است. بر اساس همین برنامه اولیا و بچه ها از ابتدای سال تحصیلی در ۲ جلسه مشاوره شرکت کرده اند. نوبت سوم مشاوره اولیا هم بعد از مشخص شدن نتایج آزمون های میان ترم برگزار می شود. خانواده ها هم می توانند در زمان های مشخص شده در برنامه به صورت تلفنی با مشاور پایه صحبت کنند.»

چه موضوعاتی در جلسات مشاوره مطرح می شود؟

طالقانی می گوید بخشی از جلسات مشاوره دانش آموزان درباره برنامه های آموزشی مدرسه است: «در جلسات مشاوره ابتدا انگیزه دانش آموزان را تقویت می کنیم و از آن ها می خواهیم هدف شان از درس خواندن را مشخص کنند. سپس با توجه به وضعیت آموزشی هر فرد، مسیر رسیدن به هدف را تعیین کرده و بر اساس آن مسیر، برنامه ریزی های درسی انجام می شود. در روزهای قبل از آزمون های مهم مثل پایان ترم، آزمایشی و یا جامع، جلسات مشاوره عمومی به مسائلی مثل مدیریت زمان و نحوه حل سوالات در آزمون اختصاص می یابد. همچنین در جلسه با اولیا هم درباره دغدغه های آنها مثل پرورش در کنار آموزش، رشد اخلاقی و تربیتی و روش های رشد تحصیلی دانش آموز صحبت می کنیم.»

تحلیل نتایج آزمون ها

تحلیل نتایج آزمون های هفتگی دانش آموزان برنامه دیگری است که برای پایه دهمی ها در جلسات مشاوره انجام می شود. دانش آموزان پایه دهم واحد شریعتی هر هفته در دو آزمون مبحثی شرکت می کنند. سوالات آزمون های مبحثی از یک درس عمومی و یک اختصاصی طرح می شود و دانش آموزان سی دقیقه وقت دارند به پرسش ها پاسخ دهند. هدف از برگزاری آزمون های مبحثی جمع بندی و رفع اشکال فصل به فصل درس ها است.

اخبار پیشنهادی