اعلام برنامه امتحانی واحد شریعتی

برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی اعلام شد. امتحان های دوره دومی ها از ۲۹ آذر تا ۲۰ دی ماه برگزار می شود.

ساعت شروع امتحان برای پایه دوازدهمی ها ۷:۳۰ صبح، برای پایه یازدهمی ها ۷:۴۵ صبح و برای پایه دهمی ها ۸ صبح در نظر گرفته شده است. بودجه بندی این آزمون ها بر اساس بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش و همان آزمون جامع نیمسال اول است که دانش آموزان در آن شرکت کردند.

اخبار پیشنهادی