اعلام برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان های دوره دوم

برنامه آزمون های نیمسال نخست دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران اعلام شد. امتحانات نوبت اول دانش آموزان واحدهای پاسداران و شریعتی از شنبه ۳۰ آذر ماه آغاز می شود. علامه ای های دوره دوم تا شنبه ۲۱ دی ماه در این امتحانات شرکت می کنند. این امتحانات برای دانش آموزان هر سه پایه ساعت ده صبح شروع می شود.

آزمون های به صورت هماهنگ بین دو مدرسه شریعتی و پاسداران طراحی خواهد شد. آزمون درس آزمایشگاه به صورت مدرسه ای برگزار می شود. آزمون جامع تستی کلیه دروس نیمسال نخست در پایان امتحانات و پس از برگزاری اردوی درسی در تاریخ ۲۷ دی ماه برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی