اعلام برنامه امتحانات میان ترم واحد شریعتی

امتحانات میان ترم نیمسال تحصیلی دوم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد شریعتی آغاز شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران از ۱۸ فروردین تا پایان ماه در این امتحانات شرکت می کنند.

آزمون های میان ترم از ۱۵ نمره هستند. ۵/۲ نمره دیگر مربوط به انجام تکالیف نوروزی و ۵/۲ هم با توجه به فعالیت های دانش آموزان در کارسنج است. همه آزمون های میان ترم ساعت ۷ صبح آغاز می شود.

امتحانات میان ترم برای آمادگی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد شریعتی جهت آمادگی برای امتحانات پایان ترم طراحی شده است و نمرات آن مستقیما در ارزشیابی مستمر دانش آموزان لحاظ خواهد شد. بودجه بندی این امتحانات از فصل هایی است که در نیمسال دوم تحصیلی برای دانش آموزان تدریس شده است.
کارنامه این امتحانات دو هفته بعد از برگزاری آزمون ها به دانش آموزان و خانواده های آن ها ارائه می شود.

پایه دهم:

پایه یازدهم:

اخبار پیشنهادی