اعزام ها و افتخارات بین المللی تیم های پژوهشی مجتمع علامه طباطبایی در یک نگاه

رقابت های جهانی، مدال های رنگی

تیم های پژوهشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در ۸ سال گذشته در مسابقات و جشنواره های بین المللی متعددی شرکت کرده اند. بخشی از حضور علامه ای ها در این مسابقات به صورت حضوری و بخش دیگری به شکل غیرحضوری بوده است.

شرکت حضوری در مسابقات جهانی رباتیک اتحادیه اروپا، مسابقات جهانی لایپزیک آلمان، ژاپن، روسیه، کره جنوبی و فرانسه از جمله اعزام های جهانی علامه ای ها است. ماحصل این اعزام ها، کسب مدال و عناوین برتر توسط تیم های علامه ای بوده است.

از سال ۲۰۱۹ و با غیرحضوری شدن مسابقات و جشنواره های پژوهشی در سطح جهان، حضور تیم های علامه ای در جشنواره ها به صورت غیرحضوری ادامه پیدا کرد.

دانش آموزان علامه ای در سال های اخیر با شرکت در جشنواره های رباتیک و نانو کشورهای مثل چین، روسیه، مالزی، کرواسی، فرانسه، انگلستان و تایوان مدال های رنگی متنوعی کسب کرده اند.

جدیدترین موفقیت دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی، شرکت حضوری در مسابقات جهانی نانو در کشور روسیه است. علامه ای ها در این مسابقات، ۷ مدال کسب کردند. خبر شرکت در مسابقات جهانی نانو روسیه را در این لینک بخوانید.

در این مطلب با جزییات و تصاویری از اعزام های حضوری دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی به مسابقات جهانی آشنا می شویم.

 • مسابقات رباتیک آزاد اتحادیه اروپا
 • مسابقات جهانی رباتیک آلمان
 • مسابقات جهانی رباتیک ژاپن
 • مسابقات فیراکاپ کره جنوبی
 • ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه روسیه
 • ربوکاپ جهانی فرانسه
 • نانو جهانی امارات
 • نانو جهانی روسیه
 • شرکت غیرحضوری در مسابقات و جشنواره های پژوهشی

در ادامه این مطلب با جزییات بیشتری از  شرکت غیرحضوری تیم های پژوهشی مجتمع علامه طباطبایی در جشنواره ها و مسابقات بین المللی آشنا می شویم.

 • جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان
 • جشنواره ابداعات و اختراعات لندن
 • جشنواره ابداعات و اختراعات کرواسی
 • جشنواره ابداعات و اختراعات فرانسه
 • جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان
 • جشنواره ابداعات و اختراعات کرواسی
 • ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه چین
 • مسابقات جهانی ربوکاپ فرانسه
 • جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان
 • کمپین کشف سیارک ها
 • جشنواره ابداعات و اختراعات انگلیس
 • جشنواره ابداعات و اختراعات هندوستان
 • جشنواره ابداعات و اختراعات روسیه
 • کمپین کشف سیارک
 • جشنواره ابداعات و اختراعات رومانی
 • جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان
 • مسابقات جهانی ربوکاپ تایلند
 • جشنواره ابداعات و اختراعات تایوان
 • جشنواره ابداعات و اختراعات مالزی
 • جشنواره ابداعات و اختراعات روسیه

اخبار پیشنهادی