استمرار در اجرای برنامه‌ی صحیح رمز موفقیت ماست

برنامه ریزی تحصیلی، تبیین فرآیندهای آموزشی، تربیتی و انضباطی، بازخوانی اهداف مجموعه و به تبع آن بازنویسی و بهینه سازی تقویم اجرایی از عوامل مهم فعالیت های ستاد اجرایی دبیرستان در بازه‌ی زمانی پایان امتحانات تا شروع پایگاه تابستانی می باشد.

طاهری، مدیر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی واحد پاسداران در این باره می‌گوید: « تدوین رویکردهای آموزشی جدید و برنامه های فرهنگی، پژوهشی و ورزشی و بومی سازی دقیق تجارب گذشته با شرایط حال حاضر، تضمین موفقیت در طول مسیر سال تحصیلی خواهدبود.» به بیان طاهری رسیدگی و توجه به امر ورزش در مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی از موارد مهم مورد توجه متولیان می باشد. وی اضافه می کند : «هماهنگ کردن سالن های ورزشی مناسب و حتی المقدور استاندارد، در این مدت زمان از جمله موضوعات مهم پیش روی مدرسه است.»

پرداختن به همه ابعاد شخصیتی و همچنین ایجاد شرایط و امکانات مناسب سبب شکوفایی استعداد دانش‌آموزان می شود. کلاس‌های پژوهش و  کانون فرهنگی از جمله کلاس‌هایی هستند که در جهت کشف علایق دانش‌آموزان طراحی شده اند.

بخش پژوهش دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی-واحد پاسداران در دو راه مسیر خود را ادامه خواهد داد، مسیر اول تکمیل فرآیند گذشته و نگاه دوم توجه به پیشرفت در آینده است. دانش آموزان سروش طاهری، محمد رضا قاضی مناس، رضا ایران بخش و امیرحسین زارع از اعضای تیم منتخب پژوهشی اعزامی به ژاپن مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی هستند. بهنیه سازی حوزه پژوهش در سال جاری را می توان از جمله اقدامات مهم توسعه ای تلقی نمود. برنامه های معارفه و توجیهی پژوهش در تابستان برگزار خواهدشد و در ادامه برنامه ها و کلاس های پژوهشی یک روز در هفته در طول سال تحصیلی دنبال می‌شود. در ضمن به گفته طاهری کلاس‌های کانون‌های فرهنگی علایق حداکثری دانش آموزان را پوشش خواهد داد.

اخبار پیشنهادی