از اردو تا ماه های آسمانی

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در نیمسال ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ در برنامه های فرهنگی مختلفی شرکت کردند. اردوی یک روزه برج میلاد دهمی ها و یازدهمی ها، آخرین برنامه فرهنگی دانش آموزان این واحد در نیمسال ابتدایی سال تحصیلی بود که هفته دوم آذر ماه برگزار شد.

«حمید قصری» مسئول فرهنگی واحد شریعتی درباره برنامه های فرهنگی این واحد می گوید: «برنامه های فرهنگی در واحد شریعتی موازی با برنامه های آموزشی پیش می رود. در واحد شریعتی تاکید و تمرکز ما در بخش فرهنگی، اخلاق و رفتار دانش آموزان است. برنامه ریزی های بخش فرهنگی را هم می توان در همین راستا در شاخه های ورزشی، مذهبی، ملی، تفریحی و خیریه دسته بندی کرد.»

به گفته قصری، اردوهای مدرسه ای یکی از مهم ترین بخش های سال تحصیلی هر دانش آموزی است: «از مهم ترین برنامه های بخش فرهنگی مدرسه را می توان اردوهایی دانست که دانش آموزان با استقبال بالا در آن ها شرکت می کنند. به ویژه امسال که دانش آموزان بعد از تقریبا دو سال و نیم آموزش آنلاین به مدرسه بازگشته اند، اهمیت برگزاری اردوهای مناسب بیش از قبل است. در واحد شریعتی ما اردوها را از پایگاه تابستانی آغاز کردیم. چهارشنبه های اردویی عنوان چهارشنبه هایی بود که در تابستان دانش آموزان را به اردوهای پینت بال، ورزشی، تفریحی و استخر می بردیم. در سال تحصیلی هم اردوهای درون شهری ما ادامه داشت و آخرین برنامه فرهنگی ما در نیمسال اول هم همین اردوی یک روزه ای بود که دومین هفته آذر ماه برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم واحد شریعتی برنامه ریزی کردیم.»

برنامه های مذهبی و ملی از دیگر برنامه های بخش فرهنگی واحد شریعتی است؛ قصری می گوید: «یکی از شاخه های اصلی بخش فرهنگی مدرسه را برنامه های مذهبی و ملی شکل می دهد؛ این برنامه ها یا بر اساس مناسبت های تقویمی است و یا مثل برگزاری زیارت عاشورا هر هفته در روز خاصی برگزار می شود. برنامه های مذهبی و ملی در کنار اهمیتی که این مناسبت ها دارند، به دلیل اهمیت بحث اخلاق و همچنین شناخت هویت، در واحد شریعتی بسیار مورد توجه هستند.»

دیگر موضوع مهم بخش فرهنگی این دبیرستان، ورزش است؛ موضوعی که به گفته مسئول فرهنگی واحد شریعتی بعد از دو سال دوری دانش آموزان از آموزش حضوری، اهمیتی بیش از قبل پیدا کرده است: «امسال دانش آموزان در مقاطع مختلف بعد از بیش از دو سال آموزش مجازی، چند ماهی است که دوباره به مدرسه آمده اند. حضور دوباره دانش آموزان در مدرسه فرصتی است تا بتوانیم سلامت دانش آموزان را بر برگزاری برنامه های ورزشی مختلف بسنجیم و به همین دلیل قبل از پایان مهر ماه، المپیاد ورزشی واحد شریعتی را آغاز کردیم. این المپیاد در رشته های فوتسال ،والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، دارت، فوتبال دستی و شطرنج از نیمه دوم مهر آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه داشت. بعد از پایان المپیاد هم اسامی برترین های رشته های فوتسال، والیبال، تنیس روی میز و شطرنج را برای شرکت در مسابقات منطقه سه ارسال کردیم.»

ماه های آسمانی؛ خیریه ای با مشارکت اولیا

کارهای خیریه واحد شریعتی یکی دیگر از برنامه هایی است که در بخش فرهنگی این واحد انجام می شود. خیریه ای که به گفته قصری، اساس تشکیل آن بر پایه همکاری اولیا بوده است: «خیریه ماه های آسمانی از برنامه هایی است که با مشارکت اولیا آن را پیش می بریم. در این خیریه که تا امروز نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی از اولیا دریافت کرده است، هر چهل روز یک بار اقلام و کمک های جمع آوری شده را بین خانواده های شناسایی شده توزیع می کنیم. گزارش این خیریه هم هر ماه به اولیا تقدیم می شود. بخش دیگری که در کنار مشارکت اولیا بسیار اهمیت دارد، همکاری دانش آموزان در بحث توزیع اقلام است. به نوعی می توان خیریه ماه آسمانی واحد شریعتی را جایی برای تعامل مدرسه، اولیا و دانش آموزان دانست.»

اخبار پیشنهادی