اردو و جشن در پایان کلاسهای تابستانی

پایگاه تابستانی دانش آموزان دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس با برگزاری جشن آب بازی در حیاط مدرسه به پایان رسید. این جشن برای تهرانپارسی های دوره اول و دوره دوم، ۲۳ مردادماه در دو سانس برگزار شد.

دانش آموزان واحد تهرانپارس در پایگاه تابستانی به دو اردوی برون مدرسه ای هم رفتند. تهرانپارسی ها در اردوی اقیانوس پارک با انواع حیوانات در اقیانوس، ماهی ها، دلفین های متری، پنگوئن و… آشنا شدند.

اردوی جم سنتر هم به همراه بازی های گروهی و حرکتی با هدف تقویت مهارت های مختلف در دانش آموزان، برگزار شد.

تهرانپارسی ها در تابستان چه برنامه هایی داشتند؟

پایگاه تابستانی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از ۴ تیر ماه آغاز شد.

شرکت در کلاس های انیمیشن سازی، رباتیک، شیرینی پزی، انفجار در آزمایشگاه، ریاضی کمپلکس، نجوم و عروسک سازی، از جمله برنامه های پایگاه تابستانی دانش آموزان واحد تهرانپارس بود.

تدریس آموزگاران دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در پایگاه تابستانی براساس طرح درس های مشخص و برنامه ریزی شده انجام شد.

اخبار پیشنهادی