اردوی مطالعاتی نوروز کنکوری ها در پاسداران برگزار شد

اولین دوره فارغ التحصیلان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران نوروز امسال به اردوی آمادگی کنکور رفتند. 

به گزارش روابط عمومی واحد شریعتی، مسئولان مدرسه برای کنکوری ها امسال تمهیدات ویژه ای اتخاذ کرده اند. بر این اساس دانش آموزان کنکوری علاوه بر برنامه های عادی دبیرستان، هر روز تا ساعت هفت عصر در مدرسه درس می خوانند. در ساعات مطالعه عصر، مشاور پایه، بر جزئیات برنامه های دانش آموزان نظارت دارد. دانش آموران کنکوری همچنین امسال برای اولین بار در اردوی مطالعاتی نوروز شرکت کردند تا برای حضور کنکور آماده شوند.

دوره نخست فارغ التحصیلان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران امسال در رقابت کنکو شرکت می کنند. دانش آموازن در طول سال زیر نظر مشاورین پایه، برنامه های مدونی آمادگی کنکور داشته اند. 

اخبار پیشنهادی