اردوی مطالعاتی روزانه کنکوری های واحد شریعتی چطور برگزار می شود؟

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از ابتدای سال تحصیلی در برنامه مطالعاتی ویژه ای شرکت می کنند. این برنامه روزانه از ساعت ۷ صبح تا ۹ شب، از شنبه تا پنج شنبه برگزار می شود. مطالعه کتاب های درسی، حل تمرین و تست، رفع اشکال و جمع بندی هر فصل مطالعه شده، برنامه دانش آموزان در این برنامه است.

آغاز برنامه روزانه از تابستان

اردوی مطالعاتی روزانه دانش آموزان کنکوری واحد شریعتی از تابستان آغاز شده است. پایه دوازدهمی ها با شروع پایگاه تابستانی از صبح تا ساعت ۱۴ در مدرسه حضور داشتند و درس می خواندند. آن ها از ابتدای سال تحصیلی هم تا ساعت ۹ شب در بازه های هفتاد دقیقه ای در مدرسه هستند. در هر بازه، معلم مربوطه و دو نیروی رفع اشکال در کنار دانش آموزان حضور دارند و پیگیر مسائل آموزشی شان هستند.

هدف از اردوی روزانه چیست؟

کنکوری های واحد شریعتی هر سه هفته در یک آزمون آزمایشی شرکت می کنند. هدف از اردوی روزانه آمادگی شرکت در این آزمون ها است. دو هفته نخست هر بازه سه هفته ای، به مطالعه و حل اشکالات اختصاص دارند. دانش آموزان سرفصل های مورد نظر کتاب درسی شان را زیر نظر معلمان مطالعه کرده و سوالات تشریحی و تستی حل می کنند. در هفته آخر بازه سه هفته ای جمع بندی مطالب انجام می شود و تست های مختلفی حل خواهد شد تا نقاط ضعف و قوت دانش آموزان در هر درس مشخص شود. دوشنبه هفته آخر، زمان برگزاری پیش آزمون است. پیش آزمون به دانش آموزان کمک می کنند که وضعیت مطالعاتی شان را ارزیابی کنند.

اردو تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

اردوی روزانه دانش آموزان هم تا عید نوروز ادامه خواهد داشت. دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی تا عید نوروز در ۸ آزمون آزمایشی شرکت می کنند. این آزمون ها دهم آبان، یکم آذر، ۲۲ آذر، ۲۷ دی، ۱۱ بهمن، ۲ اسفند و ۲۳ اسفند برگزار می شود. جمع بندی و شرکت در آزمون های روزانه برنامه اصلی دانش آموزان بعد از عید نوروز خواهد بود.

بودجه بندی آزمون های آزمایشی دانش آموزان پایه دوازدهم به این شرح است:

رشته ریاضی:

رشته تجربی:

دروس عمومی:

اخبار پیشنهادی