اردوی مطالعاتی دهمی های واحد شریعتی چطور برگزار می شود؟

اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی آغاز شد. دانش آموزان پایه دهم از شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه به مدت ۲ هفته در این اردوی مطالعاتی درون مدرسه ای شرکت می کنند. ساعت روزانه این اردوی مطالعاتی ۷ تا ۱۳:۳۰ است.

«میثم خواجه لو» مشاور پایه دهم واحد شریعتی درباره جزییات این اردو می گوید: «در اردوی مطالعاتی دانش آموزان قوی تر درس های پایه دهم را جمع بندی می کنند و تمرکزشان بر نکات مهم و کنکوری است. این دانش آموزان بدون حضور معلمانشان تست های کنکور سال های قبل را حل کرده و نکات اساسی آن را یاد می گیرند. دانش آموزان دیگر نیز دروس را به صورت دقیق مطالعه می کنند و با حضور معلمان به رفع اشکال می پردازند.»

به گفته مشاور واحد شریعتی دانش آموزان برای حضور در اردو به ۴ گروه تقسیم شده اند: «دانش آموزان به یک گروه قوی و سه گروه معمولی تقسیم شده اند. ساعت اردو تا ۱۳:۳۰ است اما بچه ها می توانند به صورت اختیاری تا ۱۵:۳۰ در اردو بمانند. در این دو ساعت اختیاری، دانش آموزان قوی و متوسط با هم درس می خوانند.»

در بخش اختیاری اردو، برای دانش آموزان نمره تشویقی هم در نظر گرفته شده است. «اگر نمرات امتحانات نهایی دانش آموزان از سطحی بالاتر باشد به دانش آموز و دانش آموزی قوی تر که با او درس ها را تمرین کرده، نمره تشویقی می دهیم.»

خواجه لو می گوید بخش پایانی این اردو به مدت ۲ ساعت در منزل انجام می شود: «دانش آموزان می بایست قسمتی از جمع بندی اردو را هم در خانه انجام دهند. آغاز ماه مبارک رمضان دلیل مطالعه دانش آموزان در منزل و بعد از افطاراست.»

اخبار پیشنهادی