اردوی علمی نیاورانی ها؛ مقصد کارخانه بهنوش

دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران از کارخانه بهنوش بازدید کردند.

نیاورانی ها در این اردوی علمی از خط تولید محصولات کارخانه بهنوش دیدن کردند. آنها با شغل های مختلفی که در یک کارخانه وجود دارد آشنا شدند. یک راهنما در اردو همراه دانش آموزان واحد نیاوران بود و قسمت های مختلف خط تولید و بخش های کارخانه را معرفی کرد.

دانش آموزان پایه های اول تا سوم واحد نیاوران نیز در روزهای گذشته به اردوی مجموعه تاریخی فرهنگی نیاوران رفته بودند.

اخبار پیشنهادی