اردوی تفریحی و تحقیقی برای نیاورانی ها

دانش آموزان پایه های اول تا سوم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران رفتند. 

آنها ابتدا از موزه اصلی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دیدن کردند و سپس به محوطه کاخ رفتند. نوآموزان برای درست کردن کاردستی برگهای خشک شده و بلوطها را جمع کردند.

بخش پرهیجان اردوی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برای دانش آموزان گشت و گذار بین درختهای بلوط و مشاهده و کنجکاوی در مورد درختان و برگهای پاییزی بود.

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغ بزرگی به مساحت حدود ۱۱ هکتار در شمال تهران قرار دارد که از زیبایی و جذابیت طبیعی و تاریخی فراوانی برخوردار است. بناهای این مجموعه متعلق به دوره های قاجار و پهلوی است.

اخبار پیشنهادی