مسئول فرهنگی واحد تهرانپارس:

اردوها، هم تفریح است هم آموزش

«ایجاد فضای صمیمانه در مدرسه، کمک به رشد اجتماعی و تقویت امید در دانش آموزان، اهداف اصلی برگزاری برنامه های فرهنگی واحد تهرانپارس است.»

«اعظم ذبیحی» مسئول فرهنگی دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس با بیان این مطلب، درباره جزییات برنامه های فرهنگی مدرسه می گوید: «یکی از برنامه های فرهنگی مدرسه، برگزاری اردوها است. دانش آموزان واحد تهرانپارس در هر پایه تا پایان سال تحصیلی، به ۳ یا ۴ اردو می روند. اردوهای ما هدفمند برگزار می شود. یعنی مقصد اردو جایی انتخاب می شود که هم دانش آموزان تفریح کنند و هم آموزش ببینند. به عنوان مثال، دانش آموزان ما در اردوی «هیومن پارک» با دنیای بدن انسان آشنا می شوند که همین یکی از مباحث اصلی درس علوم در پایه چهارم است.»

ذبیحی می افزاید: «تجربه فعالیت جمعی دانش آموزان و تعامل اجتماعی با دوستان و آموزگاران خارج از فضای خانه یا مدرسه، هدف دیگر ما از برگزاری اردوها است.»

براساس اعلام مسئول فرهنگی مدرسه، تهرانپارسی ها در هر ماه حداقل در یک جشن ملی یا مذهبی هم شرکت می کنند. همزمان با برگزاری جشن، برای متولدین آن ماه هم جشن تولد گرفته می شود.

شرکت در دو جشنواره اصلی فرهنگی مجتمع، یعنی جشنواره همساز و جشنواره بهشت انس از برنامه های مهم دانش آموزان واحدتهرانپارس در سال تحصیلی جاری است. ذبیحی می گوید: «آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در بهشت انس و همساز از ابتدای سال تحصیلی آغاز شده تا دانش آموزان علاقه مند برای شرکت در این جشنواره ها شناسایی و برای مسابقات آماده شوند.»

به گفته مسئول فرهنگی واحد تهرانپارس، بخشی از جشنواره ها و مسابقات فرهنگی مان درون مدرسه ای است. مثل مسابقات کتابخوانی، قصه گویی و قصه خوانی و مسابقات به مناسبت های ملی و مذهبی. مسابقات ورزشی درون مدرسه ای برنامه دیگری است که از ابتدای آبان ماه در واحد تهرانپارس آغاز می شود: «در مرحله اول، معلم ورزش مدرسه از دانش آموزان استعدادیابی می کند تا هر رشته هر فرد مشخص شود. سپس رشته ها مشخص شده و برنامه مسابقات تدوین می شود.»

اخبار پیشنهادی