ارائه طرح درس در جلسه شورای آموزگاران واحد پاسداران

جلسه کادر اجرایی و دبیران پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. در این جلسه «سید جلال الدین سیفی» مدیر دبستان پاسداران، آموزگاران پایه و مسئولان آموزشی و فرهنگی مدرسه حضور داشتند. موضوع جلسه «درس نویسی بر اساس متد ۵e» بود.

در این بخش که به صورت کارگاهی برگزار شد، «مهدی احدی» معاون دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران توضیحاتی درباره شیوه های طرح درس نویسی به همکاران ارائه کرد. احدی بخش های مختلف این روش را توضیخ داد: «ایجادسوال و انگیزه سازی، کاوش، توصیف، شرح و بسط و ارزشیابی، مراحل مختلفی هستند که باید در در طرح نویسی شان مدنظر قرار دهند.» در ادامه آموزگاران پاسدارانی طرح درس هایشان را ارائه دادند و بقیه همکاران به بررسی آن پرداختند.

در بخش دوم جلسه کادر اجرایی و دبیران پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران، «سید جلال الدین سیفی» درباره تعطیلات پیش آمده و برنامه های دبستان صحبت کرد. او از معلمان و کادر اجرایی خواست که با برنامه ریزی های دقیق جاماندگی های احتمالی از سر فصل های کتاب های درسی جبران شود تا بچه ها بتوانند بر اساس برنامه ریزی های آموزشی به اهداف از پیش تعیین شده مدرسه برسند. هر یک از همکاران نیز راهکارهای پیشنهادی شان را برای جبران مطالب درسی برای دانش آموزان ارائه دادند.

اخبار پیشنهادی