ارائه طرح درس در جلسه شورای آموزگاران واحد تهرانپارس

جلسه شورای آموزگاران پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس برگزار شد. در این جلسه آموزگاران پایه های مختلف و کادر اجرایی مدرسه حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه «نجمه امرالهی» مدیر واحد تهرانپارس به جمع بندی برنامه های اجرا شده در سه ماهه نخست سال تحصیلی پرداخت. سپس آموزگاران پایه، طرح درس هایشان را ارائه کردند. طرح درس های آموزگاران از آبان ماه به مسئول فرهنگی مدرسه تحویل داده شده بود. در این جلسه معلم ریاضی پایه های پنجم و ششم و معلم پایه چهارم به ارائه طرح درس هایشان پرداختند.

طرح درس های آموزگاران واحد تهرانپارس بر اساس ۴ ویژگی، مورد تایید شورای آموزگاران و مدیریت مدرسه قرار گرفت. «ایجاد انگیزه» برای جذب دانش آموزان به درس، «طرح سوال» برای ایجاد چالش و سوال در ذهن دانش آموزان، «تدریس و تبیین» برای توضیحات اصلی درس و مطالب جدید و «تمرین» برای یادگیری کامل و رفع اشکال از جمله ویژگی هایی بودند که در طرح درس آموزگاران پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس به آن ها تاکید شد.

خلاصه ای از طرح درس علوم

خانم صدیقی معلم پایه چهارم واحد تهرانپارس، طرح درس خود را درباره مبحث معرفی دستگاه تنفس ارائه داد. او گام اول تدریس را با ایجاد انگیزه در دانش آموزان شروع کرد.

معلم علوم ابتدا از دانش آموزان می خواهد بادکنک هایی را باد کرده و میزان باد شدن آن ها را مقایسه کنند. در گام دوم طرح سوال انجام می شود. سوال پرسیده شده از دانش آموزان درباره دلیل اختلاف میزان باد شدن بادکنک ها است. دانش آموزان به این نتیجه می رسند که هر قدر هوای بیشتری در بادکنک ها وجود داشته باشد اندازه آن ها نیز بزرگتر خواهد بود.

تبیین و توصیف مرحله سوم است. برای معرفی دستگاه تنفس ابتدا مدلی با کمک دانش آموزان ساخته می شود تا نحوه دم و بازدم به طور ملموس برای آن ها تجسم شود. گام چهارم تمرین است. دانش آموزان در این بخش باید سرگذشت مولکول های اکسیژن و دی اکسید کربن را به صورت قصه بنویسند تا با این تمرین عملکرد دستگاه تنفسی را به خاطر بسپارند.

اخبار پیشنهادی