ادامه ثبت نام دبستانی‌ها

ثبت نام پیش دبستان و دبستان های پسرانه و دخترانه مجتمع علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ادامه دارد. ثبت نام دبستانی های علامه ای از ۱۵ دی ۱۴۰۰ آغاز شد.
ستاد ثبت نام مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی با صدور اطلاعیه شماره ۳ از متقاضیان ثبت نام در دبستان های علامه طباطبایی دعوت کرد تا برای پیش ثبت نام به بخش «سامانه ها» قسمت «ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی» در سایت www.alameh.ir مراجعه کنند.
اطلاعیه ستاد ثبت نام مجتمع علامه طباطبایی، درباره شرایط پذیرش دانش آموز در دبستان های علامه طباطبایی تصریح کرده است: «ثبت نام متقاضیان از طریق مصاحبه انجام می گیرد.»

چه مدارسی را در مقطع دبستان می توانید انتخاب کنید؟

دانش آموزان پسر می توانند در واحدهای پسرانه نیاوران و پاسداران ثبت نام کنند. واحدهای دخترانه تهرانپارس دوره اول و تهرانپارس دوره دوم نیز پذیرای متقاضیان دختر خواهند بود.

مراحل ثبت نام برای دبستان ها به شرح زیر است:

  1. ورود به سایت www.alameh.ir
  2. ورود به بخش «سامانه ها» و انتخاب لینک «ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی».
  3. انتخاب پایه مورد نظر با در نظر گرفتن جنسیت دانش آموز.
  4. ثبت اطلاعات اولیه و دریافت کد و رمز عبور.
  5. ادامه فرایند ثبت نام و درنهایت تایید اطلاعات و دریافت کد رسید ثبت نام.

اخبار پیشنهادی